1. mar, 2021

EDITH fröken butter!

EDITH LÖPER , hurra hurra , nu en månad senare en jag trodde! Ja ja bättre med en tik som löper med 7,5 månaders mellanrum, en enn som löper var fjärde månad.